Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

Blogy

Transatlantická supervize

Už je tomu několik dní, co jsme se s Narativem setkali po Skypu s mexickou terapeutkou Rocio Chaveste a jejími studenty z Kanankil institutu. Tedy, setkali, byli jsme od sebe vzdálení půl zeměkoule. Třesení rukou ani vřelé obětí neproběhly (i když vřelost se nevytratila). O to víc při tvorbě reflektujících týmů záleželo na volbě jazyka a snaze o porozumění.

Komunikační jazyk se plynule přeléval z angličtiny do španělštiny, ale ústřední zůstala nakonec angličtina. Kostra setkání byla asi následující – představení, vyjasňování průběhu setkání, supervizní rozhovor a prostor pro reflektující týmy. Na straně Kanankilu tvořili studenti reflektující „as if“ týmy Harlene Anderson

Respekt a vstřícnost umožňují sdílení perspektiv

Od chvíle, kdy Katka s Rocio domluvili, že motivem setkání budou reflektující týmy, začal jsem revidovat své zkušenosti s tímhle tématem. Něco jsem se dozvěděl před nějakou dobou na semináři Rodinné terapie na FSS, malou zkušenost z video-ukázky jsem měl s praxí v manželské poradně, něco jsem četl. Ale sečteno podtrženo - nic moc.

Pokud na tom jste podobně jako já před nedávnem, dovolím si malý exkurz do teorie obou přístupů. V případě Harlene Anderson a „as if“ týmů jde o rozšíření spolupracujícího rozhovoru. To, co se zde oproti běžné konverzaci dvou lidí amplifikuje, je pak především zkušenost s odlišnými konverzacemi, vztahujícími se k problematické situaci. Účastníci a především klient tak mohou zažívat rozdíly ve významech té stejné situace z pohledu jejích aktérů.

Tak, jak Rocio prezentovala „as if“ týmy v zimě zde v Brně, jde v podstatě o jednoduché cvičení, použitelné jak při supervizi, workshopu, tak při terapeutickém rozhovoru. Oproti týmu Toma Andersena se ho může účastnit podstatně více lidí. Terapeut nebo supervizor nejdříve s klientem odhalují scénu problematické situace. Důležité je předestřít, kteří aktéři jsou v ní důležití a proč si klient vybral zrovna tuhle situaci. Úkolem terapeuta je zjistit, co by chtěl klient prezentováním situace získat a jaké informace by měli ostatní vědět. Spíše než o terapeutizování jde o to, rozvinout scénu pro všechny zúčastněné.

„As if“ znamená v překladu „jakoby“. Úkolem členů každého týmu je tedy přemýšlet, jakoby byli jedním z aktérů předestřené situace. Každý tým tedy zastupuje jednu osobu nebo subjekt. Po rozvinutí situace pak klient obchází týmy a poslouchá jejich konverzace, vnitřní myšlenky a úvahy. Závěrem se provádí něco jako konference zúčastněných stran a klientova reflexe.

Tým Toma Andersena vychází ze stejných konstrukcionistických východisek jako tým Harlene Anderson. Oproti klasickým reflektujícím týmům není tým vnímán jako nadřazený, doporučující instance, ale spoluúčastník konstruované reality poradenského rozhovoru. Komentáře zveřejňované týmem jsou osobní reflexí jeho členů, nikoli diagnostickým nebo návodným komentářem. Stejně jako u „as if“ týmů všichni připouštějí současné bytí mnohočetných perspektiv. Logika „budˇa nebo“ se i zde mění na „to i ono a ještě něco“ (Grandeso, 1996). I proto je hlavním jmenovatelem tohoto přístupu respekt a vstřícnost ke klientovi ale i k různým významům a perspektivám.

Oproti „as if“ týmům mohou členové Andersenova týmu hovořit ke všemu, co proběhlo v rámci předchozího rozhovoru. Nezastupují tedy dopředu definované perspektivy, ale zveřejňují další úhly pohledu, které mohou vzít ostatní v potaz. Setting se přesto více podobá „klasickým“ systemickým týmům, kdy je tým odborníků za zrcadlem pozorován terapeutem a jeho klientem, načež se fokus obrací.  

Popusť uzdu fantazii

Ale zpět k setkání. Nejdříve proběhl supervizní rozhovor, kdy dva členové české sekce „hráli“ supervizora a klienta a předestřeli tak problematickou situaci. Mexičtí studenti se rozdělili do týmů podle stanovených aktérů. Těmi pro představu byli například, soudce, klient, reálný supervizor, zaměstnavatel apod. Poté, co supervidovaný řekl vše, co potřeboval, začaly se týmy mezi sebou bavit o svých vnitřních reflexích. Ty pak sdělili skrze skype komunikační kanál k nám do Česka.

Hlavní dojem, který jsem v tu chvíli měl, bylo nadšení. Nadšení z toho, že zprvu divné, nepochopitelné perspektivy a hlasy mají svůj vlastní, legitimní pohled na situaci. Zažíval jsem pak takový ten mírotvorný pocit, že kdyby se v reálu všichni aktéři sešli, mohou se navzájem pochopit a ustoupit ze svých radikálních pozic „buď a nebo“. Za předpokladu, že si zachovají také ten stejný prostor proto, aby každý řekl to své, respekt k druhému a snahu o vzájemné porozumění. Vím, trochu idealistická myšlenka, takový setting jde v praxi uskutečnit jen málokdy, ale proč se o to alespoň v náznaku nesnažit?

Následovala reflexe našeho Tom Andersen týmu. Už to nebyla reflexe supervizního rozhovoru, ale jakási metareflexe toho, co probíhalo v „as if“ týmech. Oproti rozhovoru s mými klienty v práci jsem cítil větší svobodu pustit uzdu fantazii. Asi to bylo tím, že se ode mě neočekával odborný postoj a návrh řešení, ale jen zájem a prostá zvědavost. Jakoby se na chvíli povolily pouta, která mě svazují když mluvím s klientem a vkládám mu do úst předpoklad, že bych měl být vždy o krok napřed. Odborník, který je schopen vést ho k nějakému lepšímu pochopení situace. Potom, co jsem slyšel tolik rozdílných perspektiv, jsem se prostě tak nebál být jen zvědavý, jeden z hlasů komplikované reality.

Mé poučení ze skype konzultací

„Můžeš to ještě zopakovat?“, „Zpomal trochu, nestačím překládat“. Podobné věty během tří hodin zazněly mnohokrát. Omezení skype konzultací, ještě v cizím jazyce, jsou jasná. V reálu by celé setkání trvalo možná o polovinu méně a bylo prosté mnohých ne-dorozumění. A nebo ne?

Co je jasné, že se neodehrálo cvičení jen v reflektujících týmech, ale i v trpělivosti a respektu. V reálu nám také mnohé informace utíkají, musíme se doptávat. Zde to vše bylo posunuto ještě o level výše. Jak říká staré přísloví „těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

Tím, jak byl komunikační kanál úzký, bylo každé slovo o to významnější. Pokud jsem to tedy nevzdal, vedlo mě to k tomu, že jsem nad každou větou musel víc přemýšlet, jak ji řeknu a jak ji může být rozuměno. Častěji jsem ode všech slyšel ujišťující dotazy, zda všemu druhá strana rozumí.

Zvýraznění těžkostí celého komunikačního procesu mě vedlo k následující úvaze. V reálu někdy implicitně předpokládáme, že je všemu rozuměno. Může to být, ale stejně jako u té skype konzultace v cizím jazyce. Různá slova nesou mnohočetné významy. To, že jsme v jedné místnosti a hovoříme stejným jazykem ještě neznamená, že jsme na tom z hlediska porozumění lépe než dva cizinci na internetu. Co na to někdy myslet při našich terapeutických konzultacích?

Co dál?

Velkým finálem celého setkání měla být společná diskuze o tom, co proběhlo. Tu už jsme bohužel nestihli. To ale neznamená, že by dále neprobíhala, ať v hlavách všech zúčastněných nebo v dalším společném prostoru, který pro to byl vytvořen. Ti, kdo něj chtějí vstoupit a dozvědět se více, mohou prostřednictvím tohoto linku na speciálně zřízený blog 

 

Zdroje:

Grandezzo, M.A. (1996). The reflecting team. An analysis from the construction-of-meaning point of view. Journal of constructivist psychology. Vol.9, No 4.

Komentáře

Pavel Nepustil's picture

Super článek. Jako účastník toho procesu jsem taky vnímal, jak ještě víc vynikla ta potřeba porozumění, na kterou se v terapii někdy zapomíná, protože se bere jako samozřejmá. A jinak si myslím, že tyhle Skype konzultace mají obrovskej potenciál, akorát vychytat ty drobný technický problémy.

Jitka Balášová's picture

To jsou zajímavý postřehy, Jakube. Taky jsem přemýšlela o těch úskalích a na druhé straně pozitivech, které přináší setkání v jiném, třetím jazyce. Mám teď celkem čerstvou zkušenost z ISI a předtím z terapie v Norsku. Tenkrát jsem do toho šla se skepsí - v terapii, je přece tolik důležitý jazyk, nebudu klientovi rozumět, nedokážu se vyjádřit... A pak jsem byla tam - v jazyce, v konverzaci, ve společné situaci, ve společném kontextu...(Tak nějak o bytí v rozličných "v" píše Tom Andersen) A byl to pro mě skoro zázrak, jak hladce rozhovor probíhal, jak jsme si vystačili s opisem slov, která jsme nemohli honem v angličtině najít, jak jsme se najdenou mohli pochopit díky nějaké metafoře. A hlavně mě tahle zkušenost naučila ptát se jinak. S prostou zvědavostí, jak píšeš.

Jakub Černý's picture

Díky oběma za komentář. Myslím, že se to všichni učíme a v tom jsou tyhle setkání moc přínosné. Doufám, že tradice bude pokračovat i nadále po letních prázdninách.

Taky si vzpomínám, jak Zolo (klient) po tom celém procesu říkal, jak se mu podařilo lépe vystihnout podstatu toho problému tím, že mluvil v cizím jazyce. Musel více přemýšlet nad tím, co řekne, volil jednoduchá slova a věty. Ten akcent na to vyjádřit se a porozumět byl myslím u všech přítomných dost znát a bez něj by takové setkání proběhnout nemohlo. Rocio v tomhle byla úplně výborná. Neustále ověřování, jestli si rozumíme, celkově velmi dobrá moderátorská práce. 

A ty technický problémy. Myslím, že dobrý - možná větší místnost a obrazovku by to chtělo, případně přenosný mikrofon - do příště se to můžeme jistě vyladit.

Nepřehlédněte

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.