Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Aktuality

Workshop Odpovědi narativního přístupu na komplexní témata

Workshop s Marilyn O´Neill, Sydney a Liz Tod (London)

Workshop s Marilyn O´Neill, Sydney a Liz Tod (London)Tlumočení: Jan Fries
Místo: Máchova 7, Praha 2

Termín konání:
22. května 2016, 16 – 19 hod. (3 hod)
23. května 2016, 9.30 – 18 hod. (8,5 hod)
24. května 2016, 9.30 – 17 hod. (7,5 hod)
Cena:
3 900 Kč/ 145€ (platba přijatá do 31. března 2016)
4 400 Kč/ 165€ (platba přijatá po 31. březnu 2016)

Určeno pro: sociální pracovníky, terapeuty, speciální pedagogy a rehabilitační pracovníky…

Workshop je zaměřený na užití narativních prostředků ve vyrovnávání se s komplexitou patřící k životu zatíženému těžkostmi a problémy.

  • Zdravotní problémy a výzvy z nich plynoucí
  • Vibrující dopady traumatu
  • Vše pronikající úzkostné myšlení

Workshop osloví zkušenosti pracovníků z komplexní péče zahrnující:

  • Zkušenosti pracovního „zamrznutí“
  • Myšlenky našeho selhávání nebo „chyb v zástupnictví“ (selhání v zastoupení)
  • Zoufalství pracovníků

Tato témata jsou vzájemně propojená, nicméně při jejich zkoumání narazíme na některé pokročilejší mapy narativní praxe, jako: mapy selhání, mapy „chybějícího, ale nějak přítomného“ („absent but implicite“), mapy re-membering (rozpomínající zdroje ve významných vztazích).

Účastníci budou – v průběhu workshopu – přizváni k podílení se na výstavbě svých vlastních příběhů a s nimi se vynořujících dilemat. Toto ovšem není požadavek, ale spíš příležitost – společného učení.

Více informací a registrace na webu ISZ Management centra

 

 

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 2.400,- Kč

více informací zde..

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Video number 02

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.