Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Leoš Zatloukal

Leoš Zatloukal

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. je absolventem doktorského studia klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a sociální práce na Ostravské Univerzitě v Ostravě. Absolvoval komplexní 750h výcvik v systemické psychoterapii (ISZ), výcviky v hypnoterapii (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka) a další kurzy a výcviky pod vedením předních tuzemských i zahraničních lektorů. Vyučuje poradenství a terapii a vybrané manažerské dovednosti na katedře sociální práce CMTF Univerzity Palackého v Olomouci a spolupracuje s několika dalšími vysokými školami (FSS MU, FF MU, Newton College), působí v soukromé praxi (Olomouc) a v manželské a a rodinné poradně (Brno). Je spoluzakladatelem týmu terapeutů, koučů a lektorů přístupu zaměřeného na řešení „Dalet“, je lektorem komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení, výcviku v hypnoterapii zaměřené na řešení a dalších kurzů a výcviků.

 

Worshop: Abstrakt

Komunitní rozměr terapeutické práce s dětmi – inspirace z modelu Kids' Skills

Kids‘ Skills je model na řešení zaměřené práce s dětmi, který vytvořili Ben Furman a Tapani Ahola z Finska. V našem prostředí jsme jej s kolegy z týmu Dalet v některých aspektech rozšířili a uzpůsobili, při zachování základních principů. Workshop se zaměřuje na otázku, jak se naše práce s dětmi může promítat do komunity a také na otázku, jak se do ní může promítat užitečným způsobem. Důraz bude položen na praxi – účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si vybrané prvky Kids‘ Skills a společně je reflektovat.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:00), 16 výukových hodin
Cena: 1.900,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Video number 02

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.