Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

News

Spolupracující terapie / Collaborative therapy

Pro češtinu není slovo „collaborate“ neznámé, bohužel však pouze v jednom ze svých dvou významů: spolupracovat s nepřítelem. Druhý význam – pracovat společně na určitém úkolu – počeštěné slovo „kolaborovat“ neobsahuje. Nezbývá nám tedy než používat slovo „spolupráce“, které může často znamenat cokoliv, v kontextu spolupracujícího přístupu k terapii se však jedná o spolupráci ve velice specifické formě.
 
               Slovníkovou definici „collaborative“ můžete najít např. zde: www.yourdictionary.com...

 

Harlene Anderson: zakladatelka

Pro Harlene Anderson, která společně s Harry Goolishianem tento směr založila, je myšlenka spolupráce (společné práce) naprosto zásadní. Pokud jde o problémy, témata a dilemata, se kterými chodí lidé do terapie, jejich řešení neleží někde v hlavě terapeuta, neexistuje nějaký soubor poznání, k němuž se terapeut vztahuje, aby řešení vymyslel. Stejně tak to ale není pouze na klientovi. Klíčem je vztah mezi terapeutem a klientem, jehož základními charakteristikami jsou vzájemnost, společné zkoumání a dialog. V tomto spolupracujícím vztahu potom vznikají nové možnosti, dochází ke změnám významu řečeného, problémy se rozpouští a roste síla k samostatnému

               Stránky zakladatelky přístupu s množstvím odkazů, článků a aktualit najdete zde: www.harleneanderson.org

               Video, kde Harlene Anderson vysvětluje svůj přístup ke konzultacím s klienty, si můžete prohlédnout zde: vimeo.com...

               Objednat si její knihu v češtině můžete na stránkách nakladatelství NC Publishing: www.newtonbooks.cz...

               Její novou knihu v angličtině objednáte třeba zde: www.bookdepository.co.uk...

 

Dialog: stavební kámen celého přístupu

Pro porozumění tomu, co je na tomto směru nového, je klíčový koncept dialogu, který vychází zejména z prací literárního teoretika Michaila Bachtina, ale také z myšlenek ruských psychologů Vygotského a Vološinova o vývoji řeči. Popisují dialog jako základní prostředek / prostor pro tvorbu významu; jako mísení dvou nebo více perspektiv, ze kterých nevzniká jenom prosté spojení, ale vždy se utváří něco nového. Na této „novosti“ vznikající v dialogu je založen nejen spolupracující přístup, ale i další přístupy v pomáhajících profesích. Ve Finsku například slaví obrovský úspěch „otevřené dialogy“ (open dialogues) vyvinuté psychiatrem Jaakko Seikkulou jako způsob práce s psychotickými pacienty.
 
               Článek od J. Seikkuly rozebírající jeho způsob práce si můžete přečíst zde: findarticles.com...

               Rozhovor s americkou terapeutkou Mary Olson, která s J. Seikkulou úzce spolupracuje, si poslechněte zde: www.madnessradio.net...

               Otevřeným dialogům se věnujeme ve zvláštním článku (ve výstavbě).

 

John Shotter: teoretik se sklony k praxi

Koncepty dialogu se staly důležitým inspiračním zdrojem pro profesora Johna Shottera z University of New Hampshire, sociálního psychologa, který se velice zajímá o uplatnění těchto teorií v praxi – při práci s lidmi v různých oborech. Kromě teoretických publikací se podílel na vydání řady knih o terapii, poradenství, práci s organizacemi, vzdělávání apod., je také členem Taos Institute, společně s Harlene Anderson, Sylvií London, Sheilou McNamee a dalšími terapeuty a akademiky.
Navrhl inovovanou verzi sociálního konstrukcionismu, což je teorie z 60. let dvacátého století, která v současných sociálních vědách patří k nejuznávanějším. V jeho, tzv. konverzační – vztahové verzi, objasňuje posun, který jeho pojetí vědy představuje. Z jeho pohledu nemůžeme najít porozumění a poznání sociálním jevům vzdáleni od žitého světa (v laboratoři, kanceláři, výzkumném ústavu), ale přímo uvnitř něj – v žitých interakcích, do kterých se nezapojují jen slova, ale i celé tělo a celé naše okolí.

                Stránky Johna Shottera a jeho články ke stažení zdarma najdete zde: pubpages.unh.edu...

                Jeho klíčovou knihu „Conversational Realitites“ si můžete objednat např. zde: www.bookdepository.co.uk...

                Stránky Taos Institute, jehož je čestným členem, najdete zde: www.taosinstitute.net
 

Současnost spolupracující praxe

Spolupracující přístup je stále velice novým směrem, avšak rozvíjí se velice živě a dynamicky. Pozoruhodný je zejména směr, kterým se rozvíjí – nedrží se totiž stávajícího rozdělení vědeckých či praktických oborů a z psychoterapie se tak začal rychle šířit dál: do oblasti poradenství, vzdělávání, výzkumu, práce s organizacemi a dalších. Harlene Anderson tedy začala používat spojení spolupracující praxe (colaborative practices) jako jednotící termín pro praktiky, kteří její myšlenky využívají při práci s lidmi, ať už jde o psychology, terapeuty, sociální pracovníky, učitele nebo manažery. V roce 2009 začal vycházet časopis International Journal of Collaborative Practices.
Asi nejvýznamnější událostí spolupracující praxe je každoroční International Summer Institute, který pořádá Houston Galveston Institute, mateřská organizace celého přístupu, společně s mexickým Grupos Campos Elysos, v krásném prostředí Playa Del Carmen na mexickém poloostrově Yucatan. Nedaleko Playa Del Carmen, v městečku Merida, sídlí Kanankil Institute, který je první vzdělávací organizací, jež začala vyučovat psychoterapii výhradně z postmoderní perspektivy. Nově má také programy „Masculinity“ a „Addictions“. Univerzit a institutů, kde je možné se seznámit se spolupracujícím přístupem, je však stále více.
 
                Stránky Houston Galveston Institute: organizace, kde vznikla spolupracující praxe: www.talkhgi.com

                Stránky časopisu Journal of Collaborative Practices (články volně k dispozici): collaborative-practices.com

                Stránky Kanankil Institute: www.kanankil.org

                Další instituce, které jsou „colaborative friendly“: Kanada: Faculty of Social Work, University of Calgary: fsw.ucalgary.ca

                                                                                     USA: Psychology Department, Our Lady of the Lake University: unet.ollusa.edu...

                                                                      Nizozemí: University of Tilburg: www.tilburguniversity.nl

 

                  Pavel Nepustil

Currently

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for ICCP 2019 - 4th International Congress Collaborative Dialogic Practice
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.