Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

News

Seriál "Jak jsem se seznámil s narativní terapií a co to pro mě znamenalo?" Díl 1.

V rámci tohoto "seriálu" jsme oslovili několik významných českých osobností z oblasti narativní terapie. Zajímalo nás, jak se vlastně dostali k narativní terapii a co to pro ně znamenalo. Jako první nám přináší svůj příběh, jak se potkal s narativní terapií, významný český psycholog a psychoterapeut Vratislav Strnad, zakladatel prvního systemického výcviku v České republice, vedoucí Institutu pro systemickou zkušenost - Management centrum, Praha.

Napište nám i Vy, jak jste se seznámili s tímto směrem terapie, na serial@narativ.cz.

1. díl

Vratislav Strnad, ISZ-MC

ISZ Management centrum

Po deseti letech praxe v pragmatickém manželském poradenství jsem hledal smysluplnější rozměr své profesionality. V 90. letech jsem absolvoval tréninkovou sebeanalýzu u doc. Václava Mikoty, která šťastně posílila moji introspekci,  a současně jsem se vzdělával v systemické terapii, jež byla pro mě zdrojem alternativního konceptu člověka a psychoterapie, založené na principu – intervenovat jak jen možno úsporně při uchování komplexity lidského života.

Kolem roku 1999 jsem zaregistroval ve světě narůstající narativní pohled na člověka a odpovídající praxeologii. Byl jsem okouzlen možností propojit obojí kořeny své klinické praxe psychoterapeuta, jež se mi nabízela. Východiskem mé terapeutické činnosti, jakož i pedagogické praxe a rozvojové činnosti v oblasti metodologie bylo vždy primární hledisko klinického užitku – pro klienta a jeho životní nouzi. Protože moderní psychoanalýza a systemická terapie se pro mě stýkají v oblasti pečlivé práce na významech nesených jazykem, byl pro mě narativní pohled na člověka záhy mnohoslibnou příležitostí spojit obě filozofické tradice v jednu. Příběh-ovost pro mě je a vždy byla dramatem otevírajících se lidských možností. Příběh jako ta nejpřirozenější forma zvýznamnění lidské zkušenosti…Vnímat lidské trápení jako příběh pak jedinečnou příležitostí staronového mocného koncepčního rámce. Na rozdíl od těch narativních konceptů, které pracují na víceméně lineární cestě od problémového příběhu k jednomu příběhu řešení, s hrozbou nových zvěcnění lidského života v novém rámci, jsem spolu s kolegou Hesounem našel svou pozici v poststrukturální pojetí příběhovosti – dramatu otevírání možností života v novém rámci příběhů, jež nemusejí být dopovězeny. Současně jsem se přimkl k příběhům svých klientů jako k něčemu, co není uloženo v jejích hlavách, ale co se odehrává v právě probíhajícím procesu setkání klienta s terapeutem. Na tento proces upírám posledních 8 let svou pozornost klinika a metodika - probouzet v člověku autora světa nových životních možností, aniž bych to byl já, který mu udává cestu, ale jsa ten, kdo mu dojat a okouzlen na jeho cestě svítí.

Zůstávám teoretizujícím klinikem a pedagogem, kterému jde o minimalizaci psychoterapeutických prostředků při zachování dostatečné komplexity v zorném poli práce. Narativní terapie mě nepřestává okouzlovat v tom smyslu, že klient/pacient/supervizand s mou asistencí nachází nový a mocnější významový rámec pro svůj život sám a je mnou ve svébytnosti své volby nerušen – a záhy současně  podporován. ...Nepřestává mě okouzlovat důkladností propracování, jež je jinak možná jen ve zdařilém psychoanalytickém procesu – a současně úsporností a rychlostí, kterou slibuje a ne vždy naplňuje systemická terapie.

Těším se na nově vznikající prostor pro diskuse těch, které narativní terapie oslovuje a kteří chtějí diskutovat svůj názor, sdílet zkušenost atp. Na mé cestě je to debata na souřadnicích: podněcovat životní změnu – a současně nerušit klientovu cestu za ní.

 

Currently

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for Harlene Anderson, John Shotter: Umění a praxe spolupráce-organiz., komerční sféra, komunitní služby
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.