Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

News

Celosvětový kongres kolaborativně-dialogické praxe v Brně

4th International Congress on Collaborative-Dialogic Practices

Brno bude ve dnech 27.-29. června 2019 hostit velký mezinárodní kongres s názvem

4th International Congress on Collaborative-Dialogic Practices

Narativ je lokálním partnerem, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, kde se kongres bude konat. Přijedou významní představitelé takzvaných postmoderních směrů v terapii, poradenství, výzkumu a vzdělávání, jako například Harlene Anderson (USA), Kenneth Gergen (USA), nebo Sylvia London (MEX). Plenární přednášky přednesou Ivana Markova (UK, původem ČR) a Anne Cunliffe (Brazílie). Konference bude částečně tlumočená do češtiny, hlavním jazykem bude angličtině.

Aktuální informace najdete zde: https://www.collaborative-dialogic-practices.net/

Currently

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for Markéta - Smrt kamaráda - hlavní impulz přestat s heroinem 2. část
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.