Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

 

DVD z workshopu Ann-Rity Gjertzen (11. - 12.11.2011)

Ann-Rita GjertzenAnn-Rita Gjertzen je terapeutka z norského Tromsø, kde se zasadila o vznik unikátního projektu “akutního týmu” při psychiatrické léčebně. Dnes působí jako vedoucí tohoto týmu, který pomáhá lidem v psychické krizi, jejich rodinám a blízkým. Mnoho let blízce spolupracovala s profesorem Tomem Andersenem, který je známý pro inovativní využití reflektujícího týmu v terapii. Ann-Rita s kolegy po Tomově smrti v roce 2007 rozvíjí jeho myšlenky a popularizuje přístup reflektujícího procesu na mezinárodních konferencích.

 

Workshop s Ann-Ritou Gjertzen

„Reflektující proces: historie, vývoj, současné trendy“

Newton College, Rašínova 2, Brno, 11.-12.11.2011

 

OBSAH DVD

Teoretické základy o reflektujících procesech a vodítka pro práci v reflektujícím týmu.
Film o práci akutního týmu s komentáři Anne-Rity a diskuzí.
Popis zdravotnického systém v Norsku, financování akutního týmu a lékařů.
Vyprávění o vzdělávacím projektu pro personál nemocnice v Dánsku, který vedla Anne-Rita.
Ohlédnutí za životem a dílem Toma Andersena a jeho přístupem k terapii.
Příběh Vivian, Anne-Ritiny dlouholeté pacientky s psychózou.
Prezentace, které používala Anne-Rita během workshopu v angličtině i v češtině.

Currently

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for TAOS - Marketa shortcut
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.