Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Workshop Werner Schütze 2017

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Spolek Narativ pořádá workshop

Dr. Werner Schütze:
Otevřený dialog v péči o duševní zdraví

Brno, 24. až 25. listopadu 2017, místo bude upřesněno
Cena: 3.500,- Kč
Při platbě do 15.10.2017: 2.800,- Kč

Tlumočení do češtiny zajištěno

Srdečně zveme na zážitkový workshop zaměřený na zkušenost bytí v dialogu a rozvíjení dialogického prostoru. Workshop je určen pro lidi, kteří se zajímají o oblast péče o duševní zdraví, přímo se na ní podílejí nebo se chtějí podílet. Vítáme lidi s vlastní zkušeností s diagnózou duševního onemocní pracující na pozici peer konzultantů, psychiatry, zdravotní sestry, sociální pracovníky a psychology. Workshop bude „ochutnávkou“ ročního úvodního kurzu v otevřeném dialogu, který začne v březnu 2018.

Otevřený dialog bývá považován spíše za životní postoj, než metodu či techniku práce (Seikkula, 2011). Zároveň se zdá, že být v dialogu je něco úplně samozřejmého – možná si říkáme, že to ve svých praxích s klienty přece už dávno děláme. Dialog je totiž asi jednou z nejpřirozenějších lidských aktivit. Zároveň však může být velmi obtížné ho realizovat v prostředí, kde jsme zvyklí předem znát odpovědi a často také rozhodovat za druhé lidi. Na workshopu se budeme společně zabývat tím, jak filosofii a jednotlivé principy otevřeného dialogu přetavit do setkání a spolupráce s klienty v našich praxích. Během dvou dní budete mít možnost praktické zkušenosti setkání v otevřeném dialogu. Kromě praktických cvičení bude také prostor pro sdílení Vaší dosavadní praxe. V průběhu workshopu bude dále možnost vyslechnout si zkušenosti lektora se zaváděním otevřeného dialogu do praxe týmů v Polsku a Německu. 

Protože otevřený dialog je multidisciplinárním týmovým přístupem, je důležité, aby jeho filosofie a hodnoty byly sdílené napříč týmem. Nutně pak ale vyvstává otázka, jak jako tým společně utvářet dialogickou praxi. Mohou při tom také vyvstávat specifická dilemata, například zda, případně do jaké míry a jak pracovat s klienty, kteří o spolupráci s týmem nejeví zájem (asertivní kontaktování). Těmto, ale i jiným Vašim otázkám bude v průběhu workshopu možnost se věnovat.

O lektorovi:

Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze je německý lékař, psychoterapeut a lektor. Od roku 1981 působil jako psychiatr pro děti a mladistvé a jako rodinný terapeut. Od roku 1991 pak vedl městskou psychiatrickou nemocnici v Berlíně, kde se specializoval na podporu lidí s psychotickým onemocněním a lidí se zkušeností zneužívání návykových látek.

Zaměřoval se zde také na krizovou intervenci a terapii traumatu. Následně pak vedl kliniku v Nauen am Havelland, kde zaváděl a rozvíjel způsob práce inspirovaný modelem otevřeného dialogu.

V součastné době se podílí na zavádění otevřeného dialogu v Německu, Polsku a USA. Od roku 2013 je garantem a hlavním lektorem základního výcviku v otevřeném dialogu V Polsku. Tento výcvik proběhne v roce 2018 také v České republice.

 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře níže:

 

Registrační formulář

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Sheila McNamee interviewed by Pavel Nepustil

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.