Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Sri Kumar Vishwanathan

Sri Kumar Vishwanathan
zdroj: Aktualne.cz

Mgr. Sri KumarVishwanathan se narodil ve městě Kollan, ve státě Kérala v Indii. Ze své země odešel studovat do Moskvy, kde studoval fyziku a matematiku. V 90 letech absolvoval stáž v Londýnské univerzitě  King’sCollege a V roce 2006 byl pozván na stáž do USA.

Svou pedagogickou praxi učitele fyziky prožil na anglické sekci gymnázia Hejčín v Olomouci. Do tohoto města ho přivedla láska :)

V roce 1997, když slyšel o povodních, které zasáhly Moravu a připravily o domov stovky lidí, rozhodl se vydat se na pomoc lidem, kteří potřebovali pomoc. Bydlel a pracoval po dobu osmnácti měsíců s romskými obyvateli Slezské Ostravy, kteří byli postiženi záplavami a byli ubytovániv provizorních unimobuňkách na Liščině. Komunitní prací přispíval k řešení konfliktů mezi majoritou a romskými rodinami postiženými záplavami. Spolupodílel se na utváření a uvedení do praxe metody terénní sociální práce v romské komunitě, pracoval na reformě základního školství, reformě psychologického testování dětí. Byl jedním z iniciátorů vzniku a realizace významného projektu „Vesnička soužití“, během něhož si 30 romských a neromských rodin svépomocí vybudovalo nový domov, o který přišli během záplav. Za projekt Vesničky soužití udělilo velvyslanectví USA Cenu Alice Garrigue Masarykové.

V roce 1998 společně se studenty Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity Brno založil Občanské sdružení Vzájemné soužití, které dodnes zaměstnává kolem 50 zaměstnanců a udržuje si své know how romsko-neromského týmu. Od roku 2002 Kumar zahájil spolupráci s Policií ČR při řešení problematiky lichvy, tato spolupráce se rozvíjela a pokračuje dodnes. Ministerstvo vnitra tehdy zahrnulo do své metodiky spolupráci právě s našimi policejními asistenty. Projekt Policejní asistence získal prestižní cenu  Social Marie a byl oceněn Policejním prezidiem.

V roce 2004 Kumar založil Spolek žen poškozených nedobrovolnou sterilizací. S nápadem přišly samotné ženy a inicializovali mezi sebou setkání. Při setkáních hovořily o svém osudu a rozebíraly situace, jak se událo to, že již nebudou nikdy moci být matkami.

V současné době organizace Vzájemné soužití, která byla v roce 2013 transformována na obecně prospěšnou společnost, poskytuje 7 registrovaných sociálních služeb, má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí, získali jsme akreditaci na zajištění výkonu pěstounské péče, aktivně jsme se angažovali v oblasti sociálního bydlení a podpořili jsme iniciativu vedoucí k tvorbě zákona o sociálním bydlení. Ministerstvem spravedlnosti je pověřena k práci s oběťmi trestných činů a generální ředitelství Úřadu práce ČR udělilo Vzájemnému soužití povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

Hlavní příspěvek: Abstract

Příběhy žen, které byly zasaženy protiprávní sterilizací

Kumar Vishwanathan spolu s romskými ženami, představí, jak se tvořila komunita žen, které se staly obětmi protiprávní sterilizace. Společně zobrazí potupný vývoj od jednotlivých oddělených osudů k aktivní a životaschopné komunitě, která dlouhodobě bojuje proti nespravedlnosti a za možnost spravedlivého odškodnění. Na téma bude navazovat také film „Ukradené mateřství“ mapující kauzu protiprávních sterilizací romských žen v ČR.

Nepřehlédněte

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Jaakko Seikkula

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.