Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Skupina Narativ (Brno)

Skupina Narativ (Brno)

Slovo Narativ vám může připomínat narativní terapii, ale odkazujeme tím spíše na vyprávění příběhů vůbec, které je zásadní pro všechny přístupy, které zahrnujeme do postmoderní rodiny. Dovolte tedy, abychom skupinu Narativ představili stručným příběhem:

Už několik let se věnujeme šíření postmoderních ideií a rozvoji kolaborativní a dialogické praxe. Naše práce začala u webu www.narativ.cz, tehdy zamýšleného jako rozcestník po v ČR málo zmapovaném teritoriu postmoderně laděné teorie a praxe v práci s lidmi. Dalším cílem webu bylo vytvoření prostoru pro virtuální diskuse a setkání. Postupně se díky webu vytvořila bohatá a různorodá sociální síť a s ní i zvědavost a chuť setkat se osobně. Uspořádali jsme v naší oblíbené kavárně 1. „Narativ off-line“, který se postupně přerodil v pravidelné každoměsíční setkání „Meganarativ“.

Od roku 2011 organizujeme vzdělávací program v kolaborativní praxi Možnosti dialogu, který je součástí celosvětové sítě programů zaštítěných organizací Taos Institute a Houston Galveston Institute, z nichž oba spoluzakládala Harlene Anderson – psychoterapeutka a lektorka, v níž má Narativ od začátku velkou podporu. V rámci programu poznáváme další zajímavé kolegy (účastní se lidé z různých profesí – sociální pracovníci, psychologové, pedagogové, manageři, právníci, výzkumníci, učitelé, zdravotníci…) a máme příležitost mluvit společně o svých praxích, rozbíhat nové projekty, vzájemně se učit. Během programu pořádáme workshopy pro širokou odbornou veřejnost se zahraničními lektory. Jak se rozrůstají aktivity Narativu, roste i počet jeho členů –ze zakládající trojice na dnešní desetičlennou skupinu.

Rok 2014 je pro nás v určitém ohledu přelomový. Po dlouhém váhání jsme se rozhodli založit Spolek Narativ, a tím se „formalizovat“ jako oficiální organizace. Nechtělo se nám do toho, protože jsme si užívali výhod neformálnosti, neohraničenosti a určitého tvůrčího chaosu. Tím, co rozhodlo, byla především možnost přehlednějšího organizování akcí, zejména sympozia Horizonty. Zároveň nám to umožnilo ujasnit si naše fungování, dohodnout se na základních vizích a způsobech rozhodování. Doufáme ale, že nám určitý tvůrčí chaos zůstane i po zápisu do rejstříku spolků.

Příběh Narativu je možná ještě na začátku, zároveň už máme něco za sebou. Nejen ve světě, ale i v  České republice dnes existuje docela hustá síť odborníků, kteří se ve své práci nechávají inspirovat kolaborativní a dialogickou praxí – a Horizonty jsou tak jedinečnou příležitostí ke sdílení zkušeností a reflexi toho, kam a jak se tyto směry u nás rozvíjí.

 

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:00), 16 výukových hodin
Cena: 1.900,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Rocio Chaveste Gutierréz: Postmoderní filozofie a praxe napříč kulturami (2011)

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.