Proč web o postmoderních směrech?

Možná je to klamná iluze, ale zdá se, že v psychoterapii v posledních několika desetiletích začalo docházet k velkým změnám. Tyto změny možná nemusí být tak snadno pozorovatelné, protože se dějí v těch nejvyšších patrech psychoterapie… anebo možná spíš v těch úplně nejnižších, sklepních prostorách… jak se to vezme. Mám zkrátka na mysli změny v teoretických východiscích, v paradigmatech, perspektivách a úvahách směřujících k odpovědi na otázku: co je to psychoterapie a čemu/komu má sloužit?

Psychoterapie v moderní podobě se zrodila z medicíny, a tak odpověď na tuto otázku hledali většinou lékaři (a záměrně používám mužského rodu, protože se opravdu jednalo převážně o lékaře – muže). Čím dál víc ale začaly do této oblasti pronikat jiné obory, mezi jinými kybernetika, lingvistika, sociologie, filozofie a další, a tím začalo docházet k postupným, nenápadným, ale ve výsledku dramatickým změnám.

V této „bouři paradigmat“ (Anderson, 2009) se výrazně proměnil především pohled na člověka v psychoterapii. Přestal být nahlížen skrze síť neuronů, soubor pudů nebo kognitivní struktury. Člověk začal být chápán jako aktivní, komunikující bytost, jejíž život je utkán z příběhů, které vypráví druhým i sama sobě. Čermák (2004) definuje tento nový způsob uvažování jako „narativní modus“ a odlišuje jej od předchozího logicko-vědeckého modu.

Narativní metafora začala mít v psychoterapii, poradenství a vůbec při práci s lidmi velký ohlas. Terapeut/ka – konzultant/ka – poradce/poradkyně se najednou stávají lidmi, kteří se společně s klienty účastní vyprávění a převypravování jejich příběhů, pomáhají jim dávat jejich životům smysl a význam a zároveň zvyšují podíl autorství klientů při dalším „psaní“ svých životních příběhů. Tento posun začali reflektovat někteří terapeuti – teoretici, kteří potom stáli u zrodu směrů, které dnes známe pod názvy: narativní terapie, systemická terapie, na řešení orientovaná terapie, komunikační terapie, kolaborativní terapie a další.

V českém prostředí jsme tyto změny měli možnost pořádně zaznamenat až v devadesátých letech. Získaly si mnohé přívržence, vznikly nové instituty, nicméně přesto se za tu krátkou dobu nepodařilo vyvolat výraznější diskusi s dominantním proudem, který stále vychází z logicko-vědeckého modu. Frekventanti systemických nebo narativních výcviků a kurzů se po absolvování většinou rozprchnou do různých koutů České republiky, kde se často ocitají se svým přístupem osamoceni v týmu kognitivně, analyticky nebo behaviorálně zaměřených terapeutů či poradců.

Tím se konečně dostávám k důvodům pro vznik tohoto webu. Je za ním potřeba nejen naše, ale i našich kolegů, přátel a známých z výcviku, z různých kurzů a náhodných setkání udržovat a osvěžovat si způsob uvažování, který nám přijde nejen zajímavý, ale i velice přínosný pro naše klienty. Způsob uvažování, který nás přirozeně vede ke snaze porozumět jejich příběhům a společně s nimi vytvářet nové možnosti žití jejich životů.

Přesně v souladu s výše zmíněnými východisky není dost dobře možné udržovat si tuto perspektivu v izolaci a osamocení. Postmoderní směry v terapii mohou v České republice výrazněji ožít a rozvíjet se pouze ve vzájemné diskusi, výměně informací, myšlenek a v rámci společných (a to nejen virtuálních) setkávání. Budeme se snažit, aby se tento web stal jednou z možností, jak k tomuto cíli směřovat.

Zakládající členové

Kateřina Novotná, Pavel Nepustil, Jakub Černý 

 

Tým Narativ

Mgr. Bc. Kateřina Novotná tel.: 603 117 100 novotna(at)narativ.cz                          

Mgr. Pavel Nepustil, DiS. tel.: 604 536 033 nepustil(at)narativ.cz                              

Mgr. Jakub Černý tel.: 602 710 072 cerny(at)narativ.cz

Mgr. Jitka Balášová tel.: 774 844 685 balasova(at)narativ.cz

Nepřehlédněte

Werner Schutze (DE)Pavel NepustilKateřina Novotná

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od března 2018 do ledna 2019
Termíny:
26.-27.3. 2018, 17.-18.5., 29.-30.6., 10.-11.8., 17.-18.9., 26.-27.10., 14.-15.12., 26.-27.1.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Dita Bezdičková, Narativ)
Cena:
21.800,- Kč

více informací zde..

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OTEVŘENÝ DIALOG V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Srdečně zveme na zážitkový workshop zaměřený na zkušenost bytí v dialogu a rozvíjení dialogického prostoru. Workshop je určen pro lidi, kteří se zajímají o oblast péče o duševní zdraví, přímo se na ní podílejí nebo se chtějí podílet.

Kdy: 24. - 25. listopadu 2017
Kde: Brno

více informací..

Video

Embedded thumbnail for Juraj - Je len na mne, koho si na cestu odvykania vezmem so sebou

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.