Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Proč sympozium Horizonty?

HORIZONTY 2016 - 3. mezinárodní kolaborativní a dialogické sympozium

Formát Horizontů jsme se rozhodli pojmenovat "sympoziem". Podle nás označuje více dialogický, horizontální a interaktivní model setkání, než jiná slova. Aby nezůstalo u slov, ale setkání mělo skutečně takový charakter, tomu věnujeme velkou pozornost dopředu. Domlouváme se tak na formátu jednotlivých částí s hosty, uzpůsobujeme prostor a využíváme zkušeností ze zahraničních konferencí, workshopů a letních škol. Celý tým Narativu a jeho spolupracovníků, pod supervizí Rocio Chaveste Gutiérrez, se bude věnovat facilitaci společných dvou dnů, abyste se cítili příjemně, spoustu se toho dověděli a spoustu toho mohli vyjádřit. Dialog je nezbytný, chceme-li se vzájemně obohatit - a stejně jako původ slova dialog, tak i sympozia nás přivádí až do starověkého Řecka. Ve starořecké společnosti mělo sympozium dvojí význam. Ten prvotní a rozšířenější souvisí s doslovným překladem: "spolu - pít" a označovalo oslavy, hostiny a rituální příležitosti, při kterých se sedělo v kruhu a leckdy nemírně užívalo všech starověkých slastí. Druhý význam odkazuje k té částí sympozií, kde se nejen hodovalo, ale zejména hovořilo na určité téma - na to odkazujeme především. Nezřídka takovou diskuzi usměrňoval "moderátor", aby k danému tématu mohli promluvit všichni, kdo chtějí, a debata byla pro všechny přínosná.

A proč právě „Horizonty“? Protože nás zajímá, kam společně můžeme dohlédnout ze současného stanoviště a co na „horizontech“ shlédneme. Chceme se také setkat tak říkajíc „horizontálně“ - aby si mohli naslouchat a mluvit spolu zkušení odborníci a ti začínající, napříč generacemi i napříč profesemi. A v poslední řadě - znáte „splývání horizontů“? To je poetický obrat H. G. Gadamera, jehož hermeneutické myšlení ovlivnilo řadu našich učitelů. Přibližoval tak moment vzájemného porozumění - které můžeme zažít v dialogu, kde si vzájemně ukazujeme vlastní zkušenosti, předsudky, jiná předporozumění. Nabízíme si vzájemně své horizonty tak, že dochází k jejich „splývání“ a náš vlastní horizont se tak rozšiřuje, aniž by byl vytlačován nebo vytlačoval nějaký jiný.

Právě k takovému splývání horizontů bychom vás rádi přizvali.

Za organizátory

Kateřina Novotná

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:00), 16 výukových hodin
Cena: 1.900,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Petr - antidepresiva mi umožnila netoužit po seberealizaci

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.