Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Petr Čáp

Petr Čáp je trenér občanského vzdělávání, evaluátor a výzkumník. V současnosti pracuje v Agentuře pro sociální začleňování Rady Vlády České republiky jako poradce pro komunitou vedený lokální rozvoj. Předtím pracoval jako vedoucí Centra Občanského Vzdělávání při Masarykově Univerzitě v Brně. Aktivně se zapojuje do rozvoje občanských vzdělávacích programů pro participaci veřejnosti, komunitní spolupráci a populárně vzdělávací programy s Akční skupinou s lidmi bez domova.

 

Workshop: Abstrakt

ProActicon Café

ProAction Café je metoda na podporu kreativní a inspirující konverzace, v rámci níž si účastníci navzájem pomáhají posunout své nápady ke konkrétním společensky prospěšným projektům. Cílem metody je umožnit v rámci řízeného dialogu v malých skupinách přemýšlet, rozvíjet a motivovat majitele konkrétních návrhů projektů a pomoci jim v naplánování jejich realizace. Díky přeskupování během tří kol dochází k zvyšování úhlů pohledu, názorů a využívání kolektivní inteligence. Účastníkem může být kdokoliv, kdo se přihlásí na danou aktivitu, kdo má zájem o téma a chuť přispět i vlastním názorem a zkušeností vlastníkům nápadů.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:00), 16 výukových hodin
Cena: 1.900,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Jaakko Seikkula: Otevřený dialog: Nové paradigma v péči o duševní zdraví

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.