Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

O nás

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Věnuji se terapeutické a poradenské práci ve své soukromé praxi v Brně a ve spolupráci s nestátními organizacemi Trialog, Dobrá rodina a Anabell. Jsem členem skupiny Narativ, zaměřené na šíření postmoderní praxe. Zabývám se především terapií zaměřenou na vztahy a řešení a rodinnou terapií zaměřenou na attachment a vývojové trauma u dětí. Vedle terapeutické práce se věnuji lektorské činnosti a supervizím v týmech pomáhajících profesí, kde se snažím uplatňovat na řešení zaměřený přístup (SF) a dialogickou praxi při rozvoji organizací a pracovních týmů. Sílu a radost čerpám nejen z této naplňující práce, od svých klientů a kolegů, ale také od své milované rodiny, ženy Haliny a dětí Teodora a Tima.

Kontakt:

Mobil: +420 603 535 955
e-mail: igor.nosal@gmail.com

Akademické vzdělání:

Absolvoval jsem obor výchova a vzdělávání dospělých (Mgr.) a doktorandské studium sociologie.(Ph.D.) na filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Postgraduální vzdělání v oblasti psychoterapie a poradenství

„SOLUTION FOCUS“ KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ. Komplexní psychoterapeutický výcvik v celkovém rozsahu 710h, DALET, Olomouc, www.dalet.cz - výcvik byl schválen Českou psychoterapeutickou společností a ČLS JEP pro zdravotnictví

• KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ, rozsah 348h. DALET, Olomouc, - výcvik je akreditován MPSV

„SPECIFIKA PÉČE O DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI“. Ucelený dvouletý systém vzdělávání z oblasti teorie attachmentu, diagnostiky poruch attachmentu a účinných terapeutických intervencích v oblasti terapie poruch attachmentu – úroveň terapeutická); MPSV ČR, Praha. Součástí byl výcvik v DDP (Dyadické vývojové psychoterapii), Playterapii, Theraplay, Dotykové terapii.

• Certifikát v DDP -DYADIC DEVELOPMENTAL PRACTICE, PSYCHOTHERAPY AND PARENTING - DYADICKÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOTERAPIE. Level One: Introducing A Framework For Therapy And Parenting Developmentally Traumatised Children – DDPI, Dan Hughes, Ph.D.(President And Trainer) + Level Two: Developing A Framework For Therapy And Parenting Developmentally Traumatised Children – DDPI, Dan Hughes, Ph.D.(President); Edvina Grant (Trainer)

• INTERNATIONAL CERTIFICATE IN COLLABORATIVE PRACTICES AT „MOŽNOSTI DIALOGU“ (MEZINÁRODNÍ CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V KOLABORATIVNÍM PŘÍSTUPU „MOŽNOSTI DIALOGU“), rozsah 180h., Houston Galveston Institute and Taos Institute ve spolupráci s Narativ, - vzdělávací program je akreditován na MPSV.

• DVOULETÝ VÝCVIK V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE. 4 semestrální výukový a výcvikový program v rozsahu 300 h. Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství (IPIPAP), Olomouc, lektor PhDr. Martina Zemánková (Kosová)

• ERIKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE I a ERIKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE II, Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství, Olomouc, výcvikový program vedený PhDr.Jiřím Zíkou.

· CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU PRO LEKTORY PRIDE v rozsahu 250h. MPSV ČR, certifikát opravňuje vést přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny podle modelu PRIDE

Nepřehlédněte

Mark Steven Hopfenbeck

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 2)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od listopadu 2018 do listopadu 2019
Termíny:
21-22.11.2018 a 25-26.1., 8-9.3., 25-26.4., 7-8.6., 19-20.7., 13-14.9. a 15-16.11.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Stanislav Matoušek)
Cena:
23.000,- Kč

více informací zde..

Werner Schutze (DE)Pavel NepustilKateřina Novotná

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 1)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od března 2018 do ledna 2019
Termíny:
26.-27.3. 2018, 17.-18.5., 29.-30.6., 10.-11.8., 17.-18.9., 26.-27.10., 14.-15.12., 26.-27.1.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Dita Bezdičková, Narativ)
Cena:
21.800,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.