Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Leila Persaud

Leila Persaud

Leila Persaud BA, MPhil, MMus pracuje 25 let v oblasti sociální péče v Londýně, na několika pozicích co se týče bezdomovectví a duševního zdraví. Take pracovala v oblasti zajišťování kvality a politiky v témže odvětví.

Také pracovala v oblasti vzdělávání a vyučovala v Londýně a na Guyaně. Její zkušenosti z obou sektorů ji z jejího pohledu lépe vybavily pro její úlohu koordinátorky na St Mungo’s Recovery College. Zde působila od samých počátků, od podzimu 2012, a se studenty, dobrovolníky a tutory pomáhala utvářet rozvoj této organizace.

 

Hlavní příspěvek: Abstrakt

Zotavení, jedinec a komunita: Případová studie – Škola zotavení St Mungo

Jaký má jedinec potřeby vzhledem ke komunitě? Jak mohou být jedinci podpořeni, aby rozvinuli své schopnosti zapojování se do komunity? Jak by mohl být vytvořen pocit komunity uvnitř organizace? Tyto a další otázky budou probádány v příspěvku na základě zkušenosti ze St Mungo’s Recovery College v Londýně.

Workshop: Abstrakt

Navrhování aktivity nebo setkání zaměřené na zotavení

V tomto interaktivním workshopu budete mít příležitost pokusit se navrhnout aktivitu nebo setkání založené na principech používaných v St Mungo’s Recovery College.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:00), 16 výukových hodin
Cena: 1.900,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Petr - antidepresiva mi umožnila netoužit po seberealizaci

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.