Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Jaroslava Šťastná

Jaroslava Šťastná

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Vystudovala obor filozofie a sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze.  Působila mj. jako manažerka v Nadaci Open Society Fund v programu Podpora komunitních projektů a paralelně externě spolupracovala s akademickou obcí.  V současnosti působí na Katedře sociální práce FF UK a na Katedře pastorační a sociální práce ETF UK. Přednáší sociologii, specializuje se na sociální ekonomiku a komunitní práci.   V těchto oblastech též publikuje.

 

Worshop: Abstrakt

Co (ne)víme o svépomoci v místních komunitách

Moderní a post-moderní člověk se pohybuje mezi potřebou vlastní individuální svobody na straně jedné a potřebou bezpečí a sounáležitosti na straně druhé. Zdá se, že obtížnost současné komunitní práce se potýká, kromě jiných faktorů,  právě s důsledky těchto odlišných životních očekávání. Je možné najít takové přístupy a aktivity, které by naznačené dva póly přemosťovaly? Seminář se pokusí nabídnout pohledy na možná řešení  dilematu a uvést příklady z konkrétních lokalit.    Účastníci workshopu se budou moci vyjádřit k různým modelům komunitních aktivit a ke způsobům řešení komunitní situace.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 2.400,- Kč

více informací zde..

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.