Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Jaroslava Šťastná

Jaroslava Šťastná

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Vystudovala obor filozofie a sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze.  Působila mj. jako manažerka v Nadaci Open Society Fund v programu Podpora komunitních projektů a paralelně externě spolupracovala s akademickou obcí.  V současnosti působí na Katedře sociální práce FF UK a na Katedře pastorační a sociální práce ETF UK. Přednáší sociologii, specializuje se na sociální ekonomiku a komunitní práci.   V těchto oblastech též publikuje.

 

Worshop: Abstrakt

Co (ne)víme o svépomoci v místních komunitách

Moderní a post-moderní člověk se pohybuje mezi potřebou vlastní individuální svobody na straně jedné a potřebou bezpečí a sounáležitosti na straně druhé. Zdá se, že obtížnost současné komunitní práce se potýká, kromě jiných faktorů,  právě s důsledky těchto odlišných životních očekávání. Je možné najít takové přístupy a aktivity, které by naznačené dva póly přemosťovaly? Seminář se pokusí nabídnout pohledy na možná řešení  dilematu a uvést příklady z konkrétních lokalit.    Účastníci workshopu se budou moci vyjádřit k různým modelům komunitních aktivit a ke způsobům řešení komunitní situace.

Nepřehlédněte

Mark Steven Hopfenbeck

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 2)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od listopadu 2018 do listopadu 2019
Termíny:
21-22.11.2018 a 25-26.1., 8-9.3., 25-26.4., 7-8.6., 19-20.7., 13-14.9. a 15-16.11.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Stanislav Matoušek)
Cena:
23.000,- Kč

více informací zde..

Werner Schutze (DE)Pavel NepustilKateřina Novotná

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 1)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od března 2018 do ledna 2019
Termíny:
26.-27.3. 2018, 17.-18.5., 29.-30.6., 10.-11.8., 17.-18.9., 26.-27.10., 14.-15.12., 26.-27.1.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Dita Bezdičková, Narativ)
Cena:
21.800,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Horizonty 2013: Appreciative inquiry

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.