Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Hana Janečková

Hana Janečková

PhDr. Hana Janečková PhD. vyučuje na katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK a na katedře ošetřovatelství  3. lékařské fakulty UK v Praze. Měla příležitost spolupracovat s paní Pam Schweitzer z Londýna a partnery z Evropské reminiscenční sítě na několika mezinárodních projektech:  „Živé vzpomínky“ (umění reminiscenčních beden), „Vzpomínejme společně“ (vzpomínání s pečujícími a jejich blízkými, kteří mají zkušenost s demencí) a „Vzpomínejme, když pečujeme“ (výcvik facilitátorů reminiscenčních skupin pro rodinné příslušníky a jejich blízké, kteří žijí s demencí). Vedla výzkumný projekt Gerontologického centra v Praze věnovaný vlivu reminiscenční terapie na kvalitu života a zdraví seniorů v institucích, z něhož vzešla první knížka o reminiscenci u nás. Řadu let pracovala v Diakonii ČCE. Je spoluzakladatelkou České alzheimerovské společnosti a v současnosti předsedkyní její správní rady a spoluzakladatelkou Reminiscenčního centra v Praze.

 

Workshop: Abstrakt

Vzpomínejme, když pečujeme.

O mezinárodním projektu Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT). 

Lidé žijící s demencí se dostávají do izolace díky svému postižení, které přináší problémy s komunikací, zvládáním každodenních aktivit, orientací ve vlastním světě, zapamatováním si toho, kde jsou a co tam dělají. V jejich zápase o vlastní identitu, zachování si tváře a udržení kontroly sehrává významnou roli jejich okolí – komunita citlivá k jejich potřebám (tzv. dementia friendly community). Program „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT) nabízí pečujícím rodinám a jejich blízkým příležitost k setkáním, kdy se prostřednictvím společné tvořivé aktivity vycházející z jejich vzpomínek učíme vidět člověka s demencí v jiném světle, dávat mu potřebný prostor, vytvářet přátelské, vstřícné, bezpečné, laskavé prostředí, do kterého přirozeně patří, kde má své místo a těší se zájmu, kterého se mu běžně nedostává. Spolu se členem rodiny, který o něj pečuje, získávají odvahu vyjít ven a společně s druhými lidmi něco hezkého prožít.

Nepřehlédněte

Mark Steven Hopfenbeck

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 2)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od listopadu 2018 do listopadu 2019
Termíny:
21-22.11.2018 a 25-26.1., 8-9.3., 25-26.4., 7-8.6., 19-20.7., 13-14.9. a 15-16.11.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Stanislav Matoušek)
Cena:
23.000,- Kč

více informací zde..

Werner Schutze (DE)Pavel NepustilKateřina Novotná

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 1)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od března 2018 do ledna 2019
Termíny:
26.-27.3. 2018, 17.-18.5., 29.-30.6., 10.-11.8., 17.-18.9., 26.-27.10., 14.-15.12., 26.-27.1.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Dita Bezdičková, Narativ)
Cena:
21.800,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for ICCP 2019 - 4th International Congress Collaborative Dialogic Practice

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.