Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Hana Janečková

Hana Janečková

PhDr. Hana Janečková PhD. vyučuje na katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK a na katedře ošetřovatelství  3. lékařské fakulty UK v Praze. Měla příležitost spolupracovat s paní Pam Schweitzer z Londýna a partnery z Evropské reminiscenční sítě na několika mezinárodních projektech:  „Živé vzpomínky“ (umění reminiscenčních beden), „Vzpomínejme společně“ (vzpomínání s pečujícími a jejich blízkými, kteří mají zkušenost s demencí) a „Vzpomínejme, když pečujeme“ (výcvik facilitátorů reminiscenčních skupin pro rodinné příslušníky a jejich blízké, kteří žijí s demencí). Vedla výzkumný projekt Gerontologického centra v Praze věnovaný vlivu reminiscenční terapie na kvalitu života a zdraví seniorů v institucích, z něhož vzešla první knížka o reminiscenci u nás. Řadu let pracovala v Diakonii ČCE. Je spoluzakladatelkou České alzheimerovské společnosti a v současnosti předsedkyní její správní rady a spoluzakladatelkou Reminiscenčního centra v Praze.

 

Workshop: Abstrakt

Vzpomínejme, když pečujeme.

O mezinárodním projektu Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT). 

Lidé žijící s demencí se dostávají do izolace díky svému postižení, které přináší problémy s komunikací, zvládáním každodenních aktivit, orientací ve vlastním světě, zapamatováním si toho, kde jsou a co tam dělají. V jejich zápase o vlastní identitu, zachování si tváře a udržení kontroly sehrává významnou roli jejich okolí – komunita citlivá k jejich potřebám (tzv. dementia friendly community). Program „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT) nabízí pečujícím rodinám a jejich blízkým příležitost k setkáním, kdy se prostřednictvím společné tvořivé aktivity vycházející z jejich vzpomínek učíme vidět člověka s demencí v jiném světle, dávat mu potřebný prostor, vytvářet přátelské, vstřícné, bezpečné, laskavé prostředí, do kterého přirozeně patří, kde má své místo a těší se zájmu, kterého se mu běžně nedostává. Spolu se členem rodiny, který o něj pečuje, získávají odvahu vyjít ven a společně s druhými lidmi něco hezkého prožít.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:00), 16 výukových hodin
Cena: 1.900,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for ICCP 2019 - 4th International Congress Collaborative Dialogic Practice

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.