Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Eva Vaňková

Eva VaňkováEva Vaňková pracuje jako ředitelka Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. advokátka, zapsaná mediátorka, v roce 2011 absolvovala 14-ti denní kurz v rozsahu 100 hodin na Mediátora mezinárodních sporů pořádaných AIA (Association of International Arbitration) a získala certifikát EMTPJ (European mediation training for practitioners of justice), v roce 2010 přijata ke studiu PhD. s tématem práce „Perspektivy mimosoudního řešení sporů v České republice“ na PF UK u Doc. JUDr.Senty Radvanové, CSc.. V roce 2007 se účastnila první evropské konference o collaborative law ve Vídni a stala se členkou IACP (International academy of collaborative profesionals).

 

Krátký příspěvek: Abstrakt

Komunitní mediace

Příspěvek se zabývá novým projektem ESI, o.p.s. Proces dialogu, zaměřeným na komunitní mediaci. Komunitní mediace je koncipována tak, aby chránila individuální zájmy současně s upevněním vzájemných vztahů a vytvářením spojení mezi lidmi a skupinami, a aby vytvářela postupy, které umožňují komunitám pracovat ve prospěch všech jejich občanů. Programy komunitní mediace poskytují všem občanům příležitost stát se dobrovolníky v pokojném procesu, který respektuje různorodost komunity co do věku, rasy, pohlaví, etnicity, výše příjmu a vzdělání. Mediace se nejčastěji organizují   přímo ve čtvrtích nebo komunitách, kde se vyskytují spory, a důraz se klade na přístupnost a na příhodné podmínky pro účastníky. Vyškolení komunitní mediátoři rovněž vzdělávají členy komunity v mediaci a v procesech řešení konfliktů, pracují s místními představiteli na sestavení programů, angažují se v řešení problémů spolupráce.

Nepřehlédněte

Mark Steven Hopfenbeck

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 2)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od listopadu 2018 do listopadu 2019
Termíny:
21-22.11.2018 a 25-26.1., 8-9.3., 25-26.4., 7-8.6., 19-20.7., 13-14.9. a 15-16.11.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Stanislav Matoušek)
Cena:
23.000,- Kč

více informací zde..

Werner Schutze (DE)Pavel NepustilKateřina Novotná

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 1)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od března 2018 do ledna 2019
Termíny:
26.-27.3. 2018, 17.-18.5., 29.-30.6., 10.-11.8., 17.-18.9., 26.-27.10., 14.-15.12., 26.-27.1.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Dita Bezdičková, Narativ)
Cena:
21.800,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.