Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Eva Vaňková

Eva VaňkováEva Vaňková pracuje jako ředitelka Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. advokátka, zapsaná mediátorka, v roce 2011 absolvovala 14-ti denní kurz v rozsahu 100 hodin na Mediátora mezinárodních sporů pořádaných AIA (Association of International Arbitration) a získala certifikát EMTPJ (European mediation training for practitioners of justice), v roce 2010 přijata ke studiu PhD. s tématem práce „Perspektivy mimosoudního řešení sporů v České republice“ na PF UK u Doc. JUDr.Senty Radvanové, CSc.. V roce 2007 se účastnila první evropské konference o collaborative law ve Vídni a stala se členkou IACP (International academy of collaborative profesionals).

 

Krátký příspěvek: Abstrakt

Komunitní mediace

Příspěvek se zabývá novým projektem ESI, o.p.s. Proces dialogu, zaměřeným na komunitní mediaci. Komunitní mediace je koncipována tak, aby chránila individuální zájmy současně s upevněním vzájemných vztahů a vytvářením spojení mezi lidmi a skupinami, a aby vytvářela postupy, které umožňují komunitám pracovat ve prospěch všech jejich občanů. Programy komunitní mediace poskytují všem občanům příležitost stát se dobrovolníky v pokojném procesu, který respektuje různorodost komunity co do věku, rasy, pohlaví, etnicity, výše příjmu a vzdělání. Mediace se nejčastěji organizují   přímo ve čtvrtích nebo komunitách, kde se vyskytují spory, a důraz se klade na přístupnost a na příhodné podmínky pro účastníky. Vyškolení komunitní mediátoři rovněž vzdělávají členy komunity v mediaci a v procesech řešení konfliktů, pracují s místními představiteli na sestavení programů, angažují se v řešení problémů spolupráce.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 18.-19.3.2021 (vždy 9:00 – 16:00), 16 výukových hodin
Cena: 1.900,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Werner Schutze (DE)

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020
se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 6 setkání od října 2020 do května 2021
Akreditace: MPSV
Kapacita:
20 účastníků
Jazyk:
angličtina s českým překladem
Cena:
35.000,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.