Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

O nás

Ctibor [Borek] Lacina

Ctibor [Borek] LacinaNarodil jsem se 10.10.1969 v Praze, na den, který je od roku 1992 Světovým dnem duševního zdraví. Po maturitě na gymnáziu jsem byl přijat na 1. lékařskou fakultu UK. Od roku 1990 jsem studoval na FF UK obor anglistika-amerikanistika. Ačkoliv ani jedno studium jsem z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nedokončil, dodnes se aktivně zajímám o téma celostního přístupu ke zdraví a občas překládám z angličtiny.

Před revolucí jsem pracoval jako topič. Později jako lektor angličtiny v jazykové škole a na různých pozicích v oblasti cestovního ruchu. V roce 1991 jsem se v důsledku životní krize ocitl poprvé v ambulanci psychiatra. O řadu let později mi byla diagnostikována paranoidní schizofrenie. Díky psychoterapeutovi, který se mi začal v roce 2006 věnovat, jsem nastoupil do, dnes již bohužel zaniklé, Terapeutické komunity Mýto. Tam jsem se znovu učil samostatně uvažovat a žít. V komunitě jsem získal pocit, že někam patřím, a to mě přivedlo k myšlence zapojit se do svépomocných aktivit. Stal jsem se dobrovolníkem a v srpnu 2008 koordinátorem volnočasového Klubu Mosty pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním při Fokusu Praha. Zde pracuji doposud.

Absolvoval jsem různé odborné kurzy, mj. kurz pro peer průvodce v občanském sdružení Baobab, vzdělávací program Narativu Možnosti dialogu nebo kurz lektorských a prezentačních dovedností ve Fokusu Praha. V současnosti také spolulektoruji kurzy pro dobrovolníky a odborníky v pomáhajících profesích či pro pracovníky státní správy a samosprávy zaměřené např. na komunikaci s lidmi s „psychotickými“ stavy. Zapojuji se do aktivit spolků KOLUMBUS, Narativ a Dialogos. Ve volných chvílích se zabývám myšlenkou využití trojkové soustavy při zpracovávání informací.

V roce 2013 jsem se zúčastnil exkurze do Terstu, jenž je modelovým příkladem deinstitucionalizace systému psychiatrie. V roce 2015 jsem pobýval na stáži ve Finském městečku Tornio, které je známé pro Otevřený dialog, jenž zde vznikl jako inovativní přístup k léčbě psychóz. V roce 2016 jsem navštívil Enik Recovery College v Utrechtu. Všechny tyto své zkušenosti rád sdílím s kolegy, klienty i dalšími lidmi prostřednictvím besed, přednášek, sociálních sítí a médií. Jsem též zakladatelem facebookové skupiny Za psychiatrii alternativnější a humánnější a stejnojmenného blogu.

Kontakt: Ctibor.Lacina@gmail.com, www.Zapsychiatrii.blogspot.com, www.fokus-praha.cz/klubmosty

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 3.-4. 3. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.200,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Petr - antidepresiva mi umožnila netoužit po seberealizaci

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.